J-kurven effekt private equity

h norske dating appert

p iflirting

Private equity (PE) brukes som en samlebetegnelse på langsiktige, lite likvide investeringer i unoterte aksjer hvor eier søker å ta ut underliggende verdier i selskapet ved et fremtidig salg eller en børsintroduksjon. PE- investeringene er oftest . Avkastningsprofilen til PE-fond omtales gjerne som J-kurven. Mens verdien av 

Bitre piller å svelge: siviliserende skatteregimer og IMF - Nr 03

I Norge brukes betydelige ressurser på risikohåndtering av innenlands effekter av klimaendringer, og . I det generative scenarioet er private biler blitt unntaket, deling og lån av kjøretøy Huesemann, M. H. og J. A. Huesemann (2008): Will progress in science and technology avert or accelerate global collapse? A.