Samliv etter hjerneslag

elske i sneen

warm air heating systems asbestos

15. des 2017 P: Pasienter med akutt hjerneslag. I: Rutinemessig svelgekartlegging akutt. C: Annen observasjon. O: PICO 10.1. P: Pasienter med påvist disseksjon i arteria karotis eller -vertebralis. I: Antikoagulasjon som profylakse mot hjerneinfarkt de første tre måneder etter disseksjon. C: Platehemmer O: PICO 1.1

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? - helsenorgebeta.net

universitetssykehuset - CustomPublish AS